Covid-19 information

På grund av covid-19 anpassar vi antal efter gällande regler.
Detta för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra.
Vid eventuella bufféer, håller vi strikt på avstånd och rekommendationer från berörda myndigheter.

Vi vill även att du är helt frisk när du kommer till oss.
Stanna hemma om du inte känner dig bra.

Välkomna till oss!