Furholmen - Restaurang och Havsbad

Fruholmen,

  • Saltsjöstänk

     

    "Saltsjöstänk och Kostervals"
    Göran Svenning-kväll på Furholmen!

    28 februari är det dags för att höra på Fredrik och hans vänner ge musik till dikterna.